med anledning av skr. 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2012/13:U20 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

av Bodil Ceballos m.fl. (MP)
Sammanfattning

I regeringens skrivelse 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden framgår det att den tidigare ökningen av svensk vapenexport nu har avstannat. Förra årets försäljningsrekord på 13,9 miljarder kronor har i år minskat med 30 procent till 9,8 miljarder kronor. Trots minskningen kvarstår faktum att vapenexporten mer än tredubblats under den senaste tioårsperioden, från drygt 3 miljarder till 9,8 miljarder kronor.

Avslöjandet att Sverige sålt vapensystem till Saudiarabien och planerat uppförandet av vapenfabriker och övervakningscentraler visar med all önskvärd tydlighet att det krävs en grundlig reformering av reglerna kring exportkontrollen av strategiska produkter. Det har nu även regeringen insett, och Miljöpartiet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-04-10 Bordläggning: 2013-04-12 Hänvisning: 2013-04-15
Yrkanden (12)