med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

Motion 2013/14:T16 av Anders Ygeman m.fl. (S)

av Anders Ygeman m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:T16

av Anders Ygeman m.fl. (S)

med anledning av skr. 2013/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025

201314S9008 med anledning av Skr 2013 14 233 åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 2025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportsystemet under 2014–2025 bör tillföras ytterligare 46 miljarder kronor och att ytterligare 10 miljarder kronor ur ramen bör avsättas till drift och underhåll av och reinvestering i statliga järnvägar och ytterligare 5 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar samt till statlig medfinansiering av enskilda vägar.

Riksdagen tillkännager för regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-06-04 Bordläggning: 2014-06-05 Hänvisning: 2014-06-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (11)