med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Motion 2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:3050

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Brexit

5 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

6 EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

7 Utvidgningsprocessen

7.1 Turkiet

8 EU:s strategi för Östersjöregionen

9 EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

9.1 Vapenexport

9.2 Handelspolitik

9.3 Utvecklingspolitik

9.4 Israels ockupation av Palestina

9.5 Marockos ockupation av Västsahara

10 Reformera Europeiska investeringsbanken

11 Öppenhet och transparens

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-03-29 Granskad: 2019-04-01 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)