med anledning av skr. 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande

Motion 2019/20:45 av Per Schöldberg m.fl. (C)

av Per Schöldberg m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över sitt ägande i statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Centerpartiet anser att statens uppgift normalt bör vara att ange ramar och regler för näringslivet och företagen, inte att äga och driva företag. Det finns en inbyggd problematik med statligt ägande i grunden och det är att staten får två roller, dvs. att man sitter på två stolar samtidigt – både som lagstiftare och som bolagsägare. Vi anser därför att staten, när förutsättningarna finns, ska pröva sitt ägande av de statliga bolag som inte har ett särskilt samhällsuppdrag eller som är strategiskt eller säkerhetspolitiskt viktiga. Men eftersom staten är en stor bolagsägare och kommer att fortsätta att vara det under överskådlig tid är det viktigt att bolagen drivs på ett långsiktigt professionellt, värdeskapande och hållbart sätt. Återigen är det viktigt att påpeka att flera av bolagen dessutom har viktiga samhällsuppdrag där fokus inte bara är ekonomi utan även handlar om andra vinster för samhället. Här är det viktigt att de samhälleliga vinsterna tydligt redovisas och är styrande för bolagens verksamhet.

Vidare ska de statliga bolagen vara aktiva i att förverkliga Sveriges åtagande i Agenda 2030.

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-18 Granskad: 2019-09-19 Bordlagd: 2019-09-20 Hänvisad: 2019-09-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)