med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

Motion 2019/20:3523 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:3523

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

1        Innehållsförteckning

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

5EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

6Den europeiska gröna given

7Utvidgningsprocessen

7.1Turkiet

8EU:s strategi för Östersjöregionen

9EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

9.1Vapenexport

9.2Handelspolitik

9.3Utvecklingspolitik

9.4Israels ockupation av Palestina

9.5Marockos ockupation av Västsahara

10EU:s bilaterala och regionala förbindelser

10.1Libyen

11Öppenhet och transparens

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-27 Granskad: 2020-03-31 Bordlagd: 2020-04-01 Hänvisad: 2020-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (26)