med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

Motion 2019/20:3524 av Lars Andersson m.fl. (SD)

av Lars Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3524

av Lars Andersson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rådet för allmänna frågor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s utrikestjänst och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU som aktör i FN och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-03-27 Granskad: 2020-03-31 Bordlagd: 2020-04-01 Hänvisad: 2020-04-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)