med anledning av skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Motion 2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V)

av Daniel Riazat m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning av lagstiftningen om tillämpning av och undantag från skolplikten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen lyfter i sin rapport fram oroväckande brister i fråga om hur olika kommu­nerna tolkar den lagstiftning som reglerar skolplikten samt tillämpningen av densamma. Fullgjord skolgång är en av de viktigaste faktorerna för att motverka framtida ohälsa och fattigdom. Vänsterpartiet ställer sig bakom Riksrevisionens rekommendation om att den befintliga lagstiftningen bör ses över och tydliggöras.

Regeringen bör tillsätta en utredning av lagstiftningen om tillämpning av och undan­tag från skolplikten. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Daniel Riazat (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-05-26 Bordlagd: 2020-05-28 Granskad: 2020-05-28 Hänvisad: 2020-05-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)