med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019

Motion 2019/20:3557 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:3557

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt stärka det nordisk-baltiska samarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata Nordens attraktionskraft och främja handel, innovationer och Norden som besöksmål och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om framtida relationer med Storbritannien och ökat nordiskt samarbete inom ramen för EU-samarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en långsiktig nordisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-04-03 Granskad: 2020-04-06 Bordlagd: 2020-04-07 Hänvisad: 2020-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)