med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Motion 2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3909

av Björn Söder m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rådet för allmänna frågor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU:s utrikestjänst och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om EU som aktör i FN och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-03-31 Bordlagd: 2021-04-07 Granskad: 2021-04-07 Hänvisad: 2021-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (48)