med anledning av skr. 2020/21:215 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Motion 2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V)

av Maj Karlsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:411

av Maj Karlsson m.fl. (V)

med anledning av skr. 2020/21:215 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

1   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Behov av analys, regeringens bedömning och återkoppling

5Arbetsmiljö och behov av extern kontroll

6Utbildning och kompetens

7Behandlingsmetoder

8Alternativa placeringsformer

9Barn och ungdomars rätt att framföra synpunkter och klagomål

10Särskilda befogenheter och tvångsåtgärder

11Rätt till skolgång för barn och unga som är placerade på Sis

12Är LVU-vård på Sis rätt väg att gå och hur utbredd är egentligen vanvården?

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-10-12 Bordlagd: 2021-10-13 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)