med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2021/22:4686 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:4686

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2021/22:114 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel

5 Svensk krigsmaterielexport

5.1 Krigförande länder i Jemen

5.2 Brasilien

5.3 Colombia

5.4 Indien och Pakistan

5.5 Filippinerna

5.6 Israel

6 Produkter med dubbla användningsområden

6.1 Myanmar

7 Den svenska regeringens förhållningssätt

7.1 Den feministiska utrikespolitiken

7.2 Turkiet

7.3 Vapenimport

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-26 Granskad: 2022-05-03 Bordlagd: 2022-05-04 Hänvisad: 2022-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)