med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Motion 2021/22:4631 av Pia Steensland m.fl. (KD)

av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4631

av Pia Steensland m.fl. (KD)

med anledning av skr. 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkännagivandena från betänkande 2020/21:SoU25 angående ANDTS-strategin ska genomföras skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ANDTS-strategins övergripande mål bör förankras i riksdagen för att säkerställa den partiöverskridande samsyn som krävs för ett långsiktigt framgångsrikt arbete inom ANDTS-området och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-08 Bordlagd: 2022-04-20 Granskad: 2022-04-20 Hänvisad: 2022-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)