med anledning av skr. 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021

Motion 2021/22:4679 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:4679

av Aron Emilsson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2021/22:90 Nordiskt samarbete 2021

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om koordinerad lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nordiskt inresebevis och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nordiskt genomförande av Agenda 2030 och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om profilering av Norden och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den strategiska metoden att avverka alla gränshinder årligen och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-22 Bordlagd: 2022-04-27 Granskad: 2022-04-27 Hänvisad: 2022-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)