med anledning av skr. 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

Motion 2022/23:2364 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:2364

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

med anledning av skr. 2022/23:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

5 Pandemi, vaccination och patent

6 EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

7 Den europeiska gröna given

8 EU:s elmarknad

9 Utvidgningsprocessen

9.1 Turkiet

10 EU:s strategi för Östersjöregionen

11 EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

11.1 Handelspolitik

11.2 Utvecklingspolitik

11.3 Försvarspolitik

11.4 Israels ockupation av Palestina

11.5 Marockos ockupation av Västsahara

12 EU:s bilaterala och regionala förbindelser

13 Öppenhet och transparens

2  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-30 Granskad: 2023-04-03 Bordlagd: 2023-04-11 Hänvisad: 2023-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)