Medborgarskap på prov

Motion 2021/22:602 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medborgarskap på prov och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige borde utreda möjligheten att införa medborgarskap på prov under en viss tid innan medborgarskapet permanentas.

Om man under denna villkorstid begår allvarliga brott, eller om det under prövo­tiden visar sig att man medvetet lämnat falska uppgifter som legat till grund för med­borgarskapet och uppehållstillståndet bör medborgarskapet återkallas. I annat fall permanentas medborgarskapet efter prövotiden.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)