Medicinsk behandling mot sexualbrott

Motion 2020/21:2600 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att använda frivillig kemisk kastrering som ett instrument i större utsträckning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 23 september 2020 skriver Aftonbladet om en våldtäkt där en blott 12-årig flicka föll offer för en grov våldtäkt av en okänd gärningsman.

Våldtäkt är ett fruktansvärt brott och sker det dessutom mot barn, är det ett av de vidrigaste brotten som kan begås. Brottsoffret tvingas leva med en ofattbar kränkning. Minnesbilder som etsar sig fast. En smärta som inte syns utanpå men som ständigt gör sig påmind. Det kan vara svårt att leva ett liv som inte kantas av psykisk ohälsa om man har blivit utsatt för sexualbrott i sin barndom. Brottsoffer vittnar om en oren känsla och sviktande självkänsla efter att ha blivit utsatt för en våldtäkt. En känsla som är svår att få bort.             

Menar vi allvar med ett stärkt brottsofferperspektiv för barn och att vi ska skydda dem mot vidriga brott i så stor utsträckning som möjligt, då måste effektiva metoder och stärkta straff införas. Pedofiler och sexualbrottslingar har en hög återfallsrisk. Kemisk kastrering innebär i praktiken att ett sexlusthämmande preparat tillförs kroppen, vilket i sin tur leder till minskad sexualdrift under en viss tid. En metod som idag finns som ett påtvingat straff i ett tiotal länder. I Europa tillämpas det bland annat i Polen, och förra året togs ett politiskt beslut i Ukraina om kemisk kastrering för våldtäkter mot barn. I Sverige används det däremot som en frivillig kompletterande behandling och inte som straff. I Danmark har undersökningar gjorts vid anstalten i Herstedvester om kemisk kastrering. Ingen i den gruppen återföll som sexbrottsling under kontrollperioden.

Inom Kriminalvården finns strukturerade behandlingsprogram som är utformade speciellt för sexualbrottslingar. Behandlingen bedrivs både på slutna och öppna anstalter och med uppföljning vid frivården. Frivillig medicinering som ger kemisk kastrering är idag möjlig att kombinera med behandlingsprogram.

Vi anser dock att man bör se över möjligheterna att använda kemisk kastrering som instrument i större utsträckning för personer som dömts för våldtäkter, synnerligen grova sexualbrott och sexuella övergrepp på barn. I syfte att minska risken ytterligare för upprepad brottslighet.

Sofia Westergren (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)