Medverkan och passivitet vid brott

Motion 1997/98:Ju720 av Rigmor Ahlstedt (c)

av Rigmor Ahlstedt (c)

I ett rättssamhälle som Sverige måste rätt och ordning gälla. Människor måste kunna känna en tillförsikt till rättsväsendet. Att skydda medborgarna mot våld och övergrepp och att garantera individers rättssäkerhet är avgörande för att man skall känna tilltro till vårt system.

Många upplever idag att normer och värderingar upplöses och få har mod att ta ett personligt ansvar.

Det är oacceptabelt att man idag inte kan döma alla brottslingar i de fall när fler har varit inblandade. Det kan vara svårt med bevisföringen, svårt att avgöra vem som har gjort vad. Men istället för att fria borde man istället fälla alla inblandade. Ingen kan få gömma sig bakom någon och ingen kan få skylla ifrån sig.

Inte borde man heller få vara passiv när något brott begås utan man borde ha en skyldighet att ingripa och hjälpa offret.

Det är ytterst en fråga om allas ansvar att få bukt med det ökade våldet i vårt samhälle. Lagändringar måste till i enlighet med vad som anförts ovan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om straff när fler gärningsmän är inblandade,

    2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om passivitet när brottslig gärning begås.

Stockholm den 5 oktober 1997

Rigmor Ahlstedt (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)