Menstruationsskydd i bistånd

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla flickors och kvinnors rätt till menstruationsskydd, att undervisningen om mens måste öka och att tabun omkring mens måste bort, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Mens är något som hälften av alla människor har. Under sin livstid har en kvinna mens i ungefär sju till åtta år, och varje dag har runt 800 miljoner kvinnor på jorden mens.

Men trots att mens är en naturlig del av vardagen är det omgärdat av tabun, skam och stigma, och ofta är ämnet kontroversiellt att ens nämna. Att mens är tabubelagt påverkar kvinnors hälsa och möjlighet att gå i skolan, arbeta och leva jämställda liv. Mensvärk kan ställa till stora problem såsom hugg i magen, molande värk, gaser, ryggsmärtor m.m. Ofta hjälper det med motion eller massage men det är väldigt individuellt. 

Utöver mensvärk lider många flickor och kvinnor av oro för att det ska synas. Mensblod på kläder och oron för att blöda igenom innebär onödigt lidande. Tabun och myter om mens begränsar kvinnors liv och rörlighet, och därför är det viktigt att myter bekämpas, kunskapen ökar och tabut bryts.

Avgörande för att kvinnor och flickor ska kunna hålla en bra hygien vid mens är att de har tillgång till rent vatten, tvål och toaletter, mensskydd samt kunskap om vad mens är och hur de kan uppehålla en bra hygien. Dessutom behövs möjlighet att göra sig av med använda mensskydd på ett säkert och privat sätt. 

För många flickor runt omkring i världen finns ingen möjlighet vare sig till toalett, rent vatten eller mensskydd. Flickor och kvinnor får inte eller kan inte gå ifrån undervisning eller arbete för att byta mensskydd om de hade haft något.

Det finns olika sorters mensskydd med olika upptagningsförmågor t.ex. bindor och tamponger. Ett annat alternativ kan vara att prova att använda menskopp. Menskoppen suger fast mot slidväggarna, vilket minskar risken för läckage om den sitter rätt. 

Undervisningen måste öka, tabun omkring mensen måste bort, flickor och kvinnors rätt till menstruationsskydd måste slås fast i såväl biståndskrav som krav på att alla länder bryter tabun kring mensen.

 

 

Monica Green (S)

 

Anna Wallén (S)

Carina Ohlsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Veronica Lindholm (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)