Mer idrott i skolan

Motion 2010/11:Ub265 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ökad schemalagd idrott i skolan.

Motivering

Det är oroväckande att se hur många barn och ungdomar som idag saknar någon form av fysisk aktivitet. Tidigare var majoriteten av barn och ungdomar engagerade i någon form av idrott, till skillnad från idag där allt fler väljer spel – och även umgänge – via datorn.

Särskilt viktig blir därför skolidrotten, där barn och ungdomar får möjlighet att röra på sig. Dock tycks det vara alltför lätt att få dispens från idrotten. Därför vore det önskvärt att se över möjligheten att öka den schemalagda idrotten i skolan.

Stockholm den 22 oktober 2010

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)