Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2017/18:3567

av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapskontrakt och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolverket ska kunna ta över huvudmannaskapet för skolor med bristande utbildningskvalitet och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (44)