Mer kunskap om diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar med ett jämställdhetsperspektiv

Motion 2020/21:2088 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för att säkerställa jämställd forskning och kunskap gällande diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är två av våra stora folksjukdomar. Men sjukvården och kunskapen gällande dessa sjukdomar är långt ifrån jämställda. Vi har kommit långt i Sverige när det gäller jämställdhet men fortfarande har inte forskningen och kunskapen om kvinnors kroppar och olika sjukdomars effekter på kvinnor fått tillräckligt stort ut­rymme. Mannen anses fortfarande vara norm. Det gör att vi inte har tillräckliga kunska­per om hela befolkningen.

Enligt Socialstyrelsen är det fler kvinnor än män med diabetes som till exempel har psykisk ohälsa. I hjärt-kärlsjukvården finns också omotiverade könsskillnader. Primär­vår­den behöver få mer kunskap för att säkerställa att kvinnor får rätt vård i tid. Ett exem­pel på skillnad som finns mellan tillgången till vård är att kvinnor mer sällan än män får tillgång till de nödvändiga implantat som behövs (sviktpacemaker och implanterbar defi­brillator) och som kan påverka överlevnadsgraden för kvinnor med hjärt-kärlsjukdomar.

Vi måste garantera vård efter behov oavsett kön eller var du bor i landet. Även om ansvaret för svensk hälso- och sjukvård ligger under regionernas ansvar måste vi natio­nellt säkerställa att kunskapen och forskningen på området är så god att vi kan sätta in de insatser som behövs. De olika skillnader som finns mellan kunskapen och det fak­tiska utfallet i vård för män och kvinnor i dessa två folksjukdomar måste utjämnas.

 

 

Elin Gustafsson (S)

 

Aylin Fazelian (S)

Carina Ohlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)