Midlanda

Motion 2009/10:T314 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att låta Sundsvall/Härnösands och Örnsköldsviks flygplatser kvarstå i statlig ägo.

Motivering

Flyget har en viktig roll att spela när det gäller långväga persontransporter. För ett län som Västernorrland med många internationella industriföretag med mycket täta affärskontakter runt om i världen är flyget en absolut nödvändighet.

Under förra året beslutade den borgerliga utskottsmajoriteten att Sundsvall/Härnösands och Örnsköldsviks flygplatser skulle övergå från att vara ett statligt ansvar till att bli ett ansvar för regionen. Detta beslut togs trots att både Sundsvallsregionen och Örnsköldsvik har ett stort antal multinationella företag som är helt beroende av flyget för att kunna fungera.

Med tanke på det mycket stora exportnettot och de stora statliga skatteinkomster som genereras i dessa företag borde det vara en självklarhet att staten ska stå för driften av flygplatserna.

Eftersom de båda flygplatserna ännu inte övergått från statlig ägo är det inte för sent att rätta till detta olyckliga beslut. Både Sundsvall/Härnösands och Örnsköldsviks flygplatser bör vara statliga.

Stockholm den 1 oktober 2009

Susanne Eberstein (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)