Miljö

Motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)

av Lennart Daléus m.fl. (c)
Sammanfattning

En god miljö är i allra högsta grad en fråga om livskvalitet.
Utan en god miljö undergrävs människors makt över sin
vardag och möjligheter att förverkliga sig själva.
Centerpartiets människosyn som slår fast alla människors
lika rätt och värde gör att en sådan utveckling inte är
acceptabel för oss. Människor ska kunna känna att miljön
inte utgör ett hot mot deras frihet. En god miljö är en viktig
komponent för att människor ska känna sig trygga. Ingen ska
behöva vara rädd för att miljöförstöring ska hota dem eller
deras barns liv och levnadsrum. Regeringen klarar tyvärr
inte av att skapa förutsättningar för en miljödriven
utveckling som har funktionstänkandet som grund. Den
miljödrivna utveckling som Centerpartiet eftersträvar
kommer att skapa möjligheter för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (108)