Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:T327

av Lars Ohly m.fl. (v)

Miljöanpassad vägtrafik

v203

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6

4 Miljöanpassad infrastruktur 6

4.1 Transporthierarki 7

4.2 Förbättrad regional samordning 8

4.3 Kommunala transportplaner 8

4.4 Staten ska vara ett gott exempel 9

4.5 Externhandel av dagligvaror 10

4.6 Hastigheten på vägarna 11

5 Miljöanpassade bilar och drivmedel 12

5.1 Är etanol och andra biodrivmedel bra eller dåligt för miljön? 12

5.2 Certifiera bränslen 13

5.3 Stöd utvecklingen av biodrivmedel 14

5.4 Ökad inblandning av biodrivmedel 15

5.5 Krav på ägare till bensinstationer 16

5.6 Definitionen av miljöbilar 16

5.7 Statligt uppköp av miljöbilar 17

5.8 Miljöbilspremie 17

5.9 Efterkonvertering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)