Miljöansvar och grön tillväxt

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)
Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Miljöansvar och grön tillväxt

Politik för grön tillväxt och gröna jobb

Förstärk den gröna skatteväxlingen

Gör det billigare och enklare att investera hållbart

Ledarskap för klimatet

Ett helt förnybart energisystem

Jaga utsläppen – inte transporterna

Ledarskap i EU och internationellt

En giftfri vardag

Hållbar konsumtion och stärkt konsumentskydd

Mindre giftiga kemikalier i vår vardag

Sunda och säkra livsmedel

Hållbart brukande av jord, skog och vatten

Rent vatten och levande hav

Naturvård med respekt för äganderätt och för dem som berörs

Ett hållbart konkurrenskraftigt svenskt lantbruk

Stärkt lokal klimat- och miljömakt för grönare städer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (83)
Behandlas i betänkande (26)