Miljökrav för läkemedel bör föras in i EU:s regelverk för god tillverkningssed (GMP)

Motion 2020/21:2444 av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S)

av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att miljökrav för läkemedel förs in i EU:s regelverk för god tillverkningssed (GMP) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många aktiva substanser i läkemedel påverkar naturen negativt. Exakt hur och på vilka sätt olika substanser påverkar naturen är inte alltid känt idag. En stor del av den oönskade spridningen av läkemedel sker i de länder där läkemedel tillverkas, ofta i utvecklingsländer.

Även i Sverige sker oönskade utsläpp av läkemedelsrester men då främst kopplat till användning. Idag vet vi för lite om hur de läkemedel som vi använder i Sverige faktiskt är producerade och vilken effekt de har på miljön i andra länder.

Över hälften av alla läkemedel som säljs i Sverige tillverkas i Indien. En svensk forskare på plats i Hyderabad i Indien var den som först kunde visa skyhöga antibiotika­halter i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Senare har studier visat att dessa har direkt koppling till läkemedel som säljs i Sverige. Det är inte rätt att vi ska bli friska på bekostnad av människor och miljö på andra sidan jorden.

Tillverkningsprocessen av läkemedel har stor betydelse för spridning av substanser till miljön. Idag saknas miljökrav i den internationella standarden för läkemedels­produktion och dessutom brister det många gånger i transparensen då det gäller produk­tionsförhållandena. Miljökrav för läkemedel bör därför föras in i EU:s regelverk om god tillverkningssed (GMP).

Marlene Burwick (S)

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)