Minnesår med Ukraina 1709–2009

Motion 2007/08:Kr266 av Hans Wallmark (m)

av Hans Wallmark (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige tillsammans med Ukraina på lämpligt sätt bör uppmärksamma minnesåret 2009.

Olika aktiviteter och annat för att ihågkomma minnesåret 2009 planeras mellan Sverige och Finland. Det är 200 år sedan kriget med Ryssland och den fred som resulterade i det som i Finland beskrivs som ”rikssprängningen”. Det är bra med uppmärksamhet, både för att lyfta fram historiens relevans för samtiden och att markera Sveriges särskilda relation till vårt östra grannland.

2009 är även minnesår för en annan händelse: slaget vid Poltava. Det som inträffade och de därpå följande åren har haft stor betydelse för den svenska utvecklingen.

Det som skedde vid Poltava är också stort i Ukraina. För 300 år sedan utvecklades ett samarbete mellan den svenska armén därnere och hetmanen Mazepa och hans kosacktrupper som slogs för frihet mot det ryska väldet. I dagens Poltava, en stad med över 300 000 invånare, finns ett museum som belyser striderna. Här visas också hur åren av kommunistiskt förtryck av Ukraina ledde till historieförfalskning av bland annat Mazepas insatser och betydelse. Vid Poltava finns också ett större monument till minne av de trupper som föll under de blodiga striderna. Några av de mindre befästningsverken (redutter) svenska soldater använde sig av finns kvar (bataljer beskrivna i Peter Englunds uppmärksammade bok). Att ihågkomma Poltava 1709 är således inget för Sverige ensamt.

Ukraina är genom sin historia, stora befolkning och sitt geografiska läge en allt viktigare nation i Europa. Handelsutbytet med Sverige växer och olika insatser görs för att ytterligare stimulera affärsutbytet.

På precis samma sätt som minnesåret 2009 tillsammans med Finland gör det möjligt att spegla vår gemensamma historia finns det anledning för Sverige att med Ukraina markera de förbindelser och det utbyte som funnits under många hundra år. Att det 2009 är 300 år sedan slaget vid Poltava är något som kan tas som utgångspunkt både för seminarieverksamhet, som akademiskt arbete eller en lämplig gåva till Ukraina i form av utsmyckning.

Stockholm den 24 september 2007

Hans Wallmark (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)