Minnesmärke för Vipeholmsexperimentens offer

Motion 2021/22:4206 av Axel Hallberg (MP)

av Axel Hallberg (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppföra ett minnesmärke för dem som föll offer för Vipeholmsexperimenten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De så kallade Vipeholmsexperimenten, som pågick vid Vipeholms sjukhus i Lund under 40- och 50-talen, är en mörk del av svensk historia. De intagna patienterna utnyttjades och föll offer för oetiska forskningsmetoder.

Det är viktigt att minnas Vipeholmsexperimenten. Vi behöver i vår tid lära av vår historia och stå upp för mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att ge upprättelse åt offren och deras familjer.

Ett sätt att minnas Vipeholmsexperimenten och ge offren upprättelse vore att upprätta ett minnesmärke på lämplig plats i Lund. De oetiska experimenten på Vipeholms sjukhus genomfördes på initiativ av svenska staten. Därför är det lämpligt att regeringen tar initiativ till att upprätta ett minnesmärke.

Axel Hallberg (MP)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)