Minskad arbetsrelaterad ohälsa

Motion 2007/08:A381 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:A381

av Lars Ohly m.fl. (v)

Minskad arbetsrelaterad ohälsa

v709

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Problemens uppkomst 5

5 Ett förändrat arbetsliv 6

6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7

7 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8

8 Översyn av arbetsmiljölagen ur könsperspektiv 9

9 Stärkt skydd för HBT-personer 9

10 Skyddsombud 10

11 Stärkt skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 11

12 Stärkt skydd för anställda i hushåll 11

13 Arbetsmiljöutbildning 12

14 Tillsyn 13

15 Arbetslivsfonder för att främja det goda arbetet 14

16 Arbetsmiljöforskningen 15

17 Rörligheten på arbetsmarknaden 16

18 Kvalitetssäkrad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)