Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2016/17:2759 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en minskad sårbarhet i den svenska energiförsörjningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskt näringsliv är i stort beroende av en fungerande energiförsörjning med internationellt konkurrenskraftiga villkor. Dels genererar svensk energiförsörjning i sig arbetstillfällen, dels finns stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

EU:s strategi går ut på att minska EU:s beroende av rysk energi. EU:s ledare har tidigare beslutat om sanktioner mot Ryssland för dess agerande i Ukraina. Att vända sig till Ryssland som framtida leverantör av kärnbränsle till den svenska energisektorn är inte okomplicerat. Skulle framtida sanktioner komma att innefatta även energislag kan svenska energibolags kärnbränslestrategi bli vansklig. I det fall som dessa företag skulle välja att slutföra en affär med Ryssland om kärnbränsleleveranser, så ligger det flera år fram i tiden.

Händelserna i Europa gör att man bör överväga möjligheterna att eftersträva minsta möjliga sårbarhet för den svenska energiförsörjningen.

 

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)