Mittuniversitetet

Motion 2020/21:3627 av Jörgen Berglund (M)

av Jörgen Berglund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta juristprogrammet på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka forskningen kring fiberbankar och havsmiljögifter på Mittuniversitetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges universitet och högskolor bidrar i högsta grad till Sveriges möjligheter att konkurrera globalt med kunskap och innovationer. Universiteten och högskolorna runt om i Sverige bidrar också med regional utveckling. Det är sedan länge ett faktum att universitets och högskoleorter har högre tillväxt, lägre arbetslöshet och bättre framtidsutsikter än orter som saknar högre utbildning. Mittuniversitetet (Miun) i Sundsvall och Östersund är en tillväxtmotor och viktig partner för näringsliv och offentlig sektor i hela mellersta Norrland. Tyvärr finns det luckor i det utbud av program som erbjuds på Miun som skulle kunna bidra till en bättre tillväxt i regionen. Ett sådant exempel är juristutbildning. Sundsvallsregionen är en viktig och tung ort inom juridik med bland annat, två tingsrätter, hovrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt samt flera statliga verk och företag med mycket juridisk kompetens. Söktrycket på nuvarande juristprogram på de orter där de erbjuds är mycket högt och antalet antagna är i förhållande till sökanden lågt. Att närmsta universitet med juristprogram finns i Umeå respektive Uppsala gör det svårt för människor som rotat sig att kunna läsa till jurist. För att bidra till den kompetens som efterfrågas i regionen, för att få fler att kunna läsa till jurist och för att ännu bättre kunna bidra till regional utveckling i mellersta Norrland bör därför Mittuniversitet få i uppdrag att starta ett juristprogram med egen examensrätt.

Ett område som Mittuniversitetet är världsledande inom är detektering och sanering av så kallade fiberbankar. Det vill säga sedimentsbankar som orsakats av industri genom utsläpp. Fiberbankarna innehåller stora mängder miljögifter som hotar livsmiljön i våra hav. Miun har en ledande roll i bland annat övervakning och sanering av fiberbankar och här skulle större och mera långsiktig statlig finansiering av denna forskning göra att metoder för att realtidsövervaka, prioritera och sanera fiberbankar behövas. Sverige har i denna forskning vid Miun en god möjlighet att bidra till en bättre vattenmiljö inte bara i Sverige utan i hela världen. Sverige bör ta denna chans genom att överväga att satsa på denna viktiga forskning vid Mittuniversitetet.

Jörgen Berglund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)