Mobilförbud på cykel

Motion 2021/22:1908 av Karin Enström (M)

av Karin Enström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utöka förbudet mot att hålla en mobiltelefon i handen när man kör motorfordon till att också gälla cykelfordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från den 1 februari 2018 är det förbjudet att hålla en mobiltelefon i handen när du kör motorfordon i Sverige. Syftet är att minska det trafikfarliga användandet och därigenom skydda föraren och andra i dennes omgivning.

Så här står det i trafikförordningen:

Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.

Samtidigt uppger trafikpolisen i delar av landet att mobilsurfande cyklister är en allt vanligare trafikfara. Denna företeelse är inte olaglig men har blivit allt vanligare i takt med de smarta telefonernas frammarsch. I dagsläget finns det i Sverige inte någon statistik över hur många olyckor som orsakats av mobilsurfande cyklister.

I Nederländerna är det förbjudet för cyklister att använda mobiltelefonen i trafiken från och med sommaren 2019. Att hålla i en elektronisk enhet av något slag medan man cyklar är förbjudet. Ett av argumenten är att användning av elcyklar, med högre hastighet än cyklar, har ökat. Enligt Transportministeriet i Nederländerna använder en av tre 21-åringar mobilen medan de cyklar. Likaså är det i Danmark förbjudet att prata i en mobiltelefon som man håller i handen samtidigt som man kör bil, mc eller moped eller cyklar. Under 2017 bötfälldes nästan 42 000 danskar och bötesbeloppet låg på 1500 danska kronor.

Karin Enström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)