Mobiltäckning i hela landet

Motion 2016/17:1605 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad mobiltäckning i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avsaknad av mobiltäckning innebär i praktiken att vara utestängd från väsentliga delar av det moderna samhället. Har man däremot en bättre täckning öppnar sig helt andra möjligheter till delaktighet på lika villkor, oavsett var i landet man bor.

En bra it-infrastruktur är avgörande för utveckling och tillväxt i landet. Den dåliga eller ibland obefintliga mobiltäckningen som finns på vissa delar av den svenska landsbygden skapar ett utanförskap från den service som finns att tillgå på nätet.

Regeringens satsningar på bredband på platser där det är olönsamt för marknaden att bygga är rekordstor och är långt mycket större än den satsning som gjordes under den förra regeringen. När marknadskrafterna inte klarar av att leverera så är det samhällets ansvar att säkerställa en god täckning för telefon och en modern möjlighet till uppkoppling till nätet. Fler och fler tjänster och produkter blir uppkopplade och integrerade mot nätet och vi har med stor sannolikhet bara sett början på utvecklingen. Snabb uppkoppling behövs även i det offentliga rummet och inte bara i det egna hemmet. Därför är mobiltäckning en statlig angelägenhet där vi inte bara kan lita på marknaden. Det är viktigt att staten, utöver redan planerad utbyggnad, överväger kompletterande åtgärder.

Monica Haider (S)

Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)