Modern järnväg Göteborg-Borås

Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S)

av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen fortsätta undersöka möjligheterna för en ny stambana mellan Göteborg och Borås och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborg och Borås är Västsveriges två största städer och mellan dem går ett av Sveriges största pendlingsstråk med 100 000 dagliga pendlare. Idag saknas en modern järnväg mellan städerna. Götalandsbanan har föreslagits sträckas bland annat från Göteborg till Borås via Landvetter flygplats. Argumenten varför den behövs är flera.

Svensk ekonomi är idag god och det finns utrymme för nödvändiga infrastrukturinvesteringar. Trafikverket har pekat ut sträckningen som särskilt viktig.

Idag ingår inte Göteborg och Borås i varandras arbetsmarknadsregioner. Med en effektivare kollektivtrafik mellan städerna skulle så bli fallet och fler människor skulle ges möjlighet att hitta rätt jobb liksom att företagen skulle få det lättare att hitta rätt personal.

Sverige behöver fler bostäder. Sverigeförhandlingen har visat på styrkan med att samordna infrastrukturinvesteringar med bostadsbyggande. Det finns en stor potential för att bygga bostäder längs sträckan Göteborg och Borås. Det är en viktig investering för hela Västsverige.

Dagens järnväg mellan Göteborg och Borås är från 1894 och har inte uppdaterats sen dess. Samtidigt som vissa stråk idag byggs ut till fyra spår, är det fortfarande enkelspår mellan Västsveriges två största städer.

Restid för tågtrafiken mellan Göteborg och Borås är idag 70 minuter. Med endast 10 avgångar per dag tillgodoser inte järnvägen på långa vägar det behov som finns. Istället går det idag bussar med femminuterstrafik mellan städerna. Det är en sämre lösning ekonomiskt, miljömässigt och förlänger restiderna.

Med bättre infrastruktur förbättras miljön. Dagens järnvägsstandard mellan Göteborg och Borås leder till att 80 procent av dagpendlarna väljer bilen framför kollektivt. Att öka kapaciteten för tågtrafiken är alldeles nödvändigt för en hållbar klimatsmart framtid. Med ökad kapacitet skulle 2 400 lastbilar kunna ersättas av 60 tåg.

Göteborg Landvetter flygplats är Västsveriges port till världen. Flygplatsen, som är Sveriges näst största, hade 6,4 miljoner passagerare förra året. Idag färdas de i första hand med bil, i andra hand med buss, för att komma till och från flygplatsen. Inom 40 minuter från Airport City bor det idag 1 200 000 människor. Antalet förväntas växa till 1 750 000 fram till 2030. Det krävs smidigare kollektivtrafikförbindelser för att möta den ökande trafikvolymen. Enligt Swedavia skulle en ny tågstation vid flygplatsen dessutom kunna skapa hela 10 000 nya arbetstillfällen till år 2030, genom att hela Landvetterområdet då expanderar.

 

 

Mattias Jonsson (S)

Petter Löberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)