Modernisera sjuksköterskeutbildningen

Motion 2018/19:2565 av Ulrika Jörgensen (M)

av Ulrika Jörgensen (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera sjuksköterskeutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har blivit ganska uppenbart att den nuvarande sjuksköterskeutbildningen behöver moderniseras och anpassas mer till samhällsutvecklingen. I och med att mer vård förflyttas närmare patienten, att patienter tar mer ansvar via digitala tjänster och på så sätt är mer delaktiga i sin vård och behandling vore det rimligt att utbildningen följer i samma spår, och ger sjuksköterskorna under utbildningen verktyg att stötta patienterna i denna samhällsutveckling. Smart monitorering, självtester och mätning hemma möjlig­gör att framtidens patienter kan få en nära vård på distans. Det bör säkerställas att innehållet i sjuksköterskornas grundutbildning regelbundet ses över och anpassas till nya arbetssätt och efter befolkningens behov.

Självklart ska huvudfokus i utbildningen vara hälso- och sjukvård men när vård­yrkena innehåller allt fler inslag av digitalisering så måste också utbildningarna följa med i den utvecklingen. Därför bör man modernisera sjuksköterskeutbildningen.

Ulrika Jörgensen (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)