Moderniserade regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2020/21:2065 av Mathias Tegnér (S)

av Mathias Tegnér (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2000-talets början har Sverige världens kanske mest liberala regler för arbetskraftsinvandring. Det räcker i princip med att man har ett kontrakt med en arbetsgivare så får man komma till Sverige och arbeta. Arbetsgivaren bestämmer helt själv om det finns behov av arbetskraft och om det ska tillgodoses genom invandring.

Det har lett till omfattande invandring till jobb där det inte alls finns brist och där man mycket väl skulle kunna hitta lämplig arbetskraft som redan bor i Sverige. Många luras hit under falska förespeglingar och utnyttjas hänsynslöst. Det förekommer falska kontrakt, låglönedumping och till och med organiserad trafficking. Bortsett från det lidande det kan innebära för den enskilde så leder det till lönedumping och till att den svenska modellen urholkas.

En ansökan om arbetstillstånd har också kommit att bli en andra chans för de asylsökande som får avslag på sin asylansökan. Det är naturligtvis förståeligt att den asylsökande söker den möjligheten men det är inte i linje med hur asylrätten är tänkt att fungera och risken för att man utnyttjas ökar då arbetet är den enda anknytningen till landet. Samtidigt råder fortsatt brist på arbetskraft i andra sektorer.

Sveriges regler behöver förändras på två sätt. Vi behöver åter gå mot en tydligare arbetsmarknadsprövning vid ansökan om arbetskraftsinvandring. Vi hade tidigare ett sådant system och det finns fortfarande liknande system i exempelvis USA, Australien eller Kanada.

Samtidigt har en konsekvens blivit, efter justeringar som gjordes under förra mandatperioden, att personer som bidrar till landet och arbetar inom bristyrken, utvisas på grund av mindre fel (kompetensutvisningar). Detta underminerar Sveriges rykte, gör det svårare att rekrytera och är negativt för oss.

Här behöver Sverige bli snabbare. Använda oss av centrum, ibland kallat "one-stop-shop" för arbetskraft med hög kompetens. Här behöver vi se över regler för experter, gästforskare och utländska studenter. Vi ska ha strikta kontroller av arbetskraftsinvandring men det är inte rimligt att personer utvisas för små fel, ibland redan korrigerade, oftast från arbetsgivarens sida.

Alltså våra regler måste anpassas för de behov som finns på svenska arbetsmarknaden.

Mathias Tegnér (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)