Modernisering av LAS

Motion 2012/13:A255 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att undanta anställda vid uppsägning.

Motivering

LAS är en trygghet för de anställda som ska värnas om så långt som möjligt. Tyvärr har dessa regler ibland lett till förödande konsekvenser för vissa företag då de varit tvungna att säga upp folk. En del anställda sitter på så speciella kunskaper och kvalifikationer att företagen inte kan fortsätta sin verksamhet utan dessa.

En översyn av LAS bör göras för att modernisera regelverket och ge arbetsgivaren större möjlighet att undanta viktiga nyckelpersoner vid varsel eller uppsägning.

Stockholm den 3 oktober 2012

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)