Möjliggör för fler kommunala ordningsvakter

Motion 2019/20:2120 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör underlätta för kommuner att anställa kommunala ordningsvakter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brottslighetens utveckling och den otrygghet allt fler människor känner i de miljöer de vistas i har lett till att i stort sett alla riksdagens partier numera vill se en avsevärt förstärkt polisorganisation. Moderaterna vill se 10000 fler polisanställda fram till år 2024.

En avsevärd andel av dessa kommer naturligtvis att vara poliser. Det kan ta lång tid att utbilda många tusen nya poliser. Rekryteringen till polishögskolorna har periodvis varit klen och avhoppen från polisyrket är påfallande många.

Den långsamma takten i polisväsendets tillväxt och en fortsatt brist på poliser i vår gatumiljö har lett till att många kommuner har valt att anlita ordningsvakter. Deras närvaro på gator och torg och i olika centrumanläggningar har bidragit till ökad trygghet.

I Stockholm har antalet ordningsvakter som betalas av kommunen enbart under detta år i stort sett femfaldigats och närmar sig nu cirka 100 stycken. Det lär komma att bli ytterligare många fler i en nära framtid.

Att antalet ordningsvakter ökar beror på insikten att polisen för närvarande inte räcker till. Poliserna är för få och arbetsformerna sådana att alltför få uniformerade poliser är synliga där människor vistas. I den mån poliser syns där är det oftast för snabba ingripanden. När dessa är klara försvinner också polisen.

När nu kommuner anlitar och/eller anställer ordningsvakter beror detta alltså på bristen på synliga poliser. Därför är det rimligt att staten på olika sätt underlättar för kommunerna att anlita eller anställa egna kommunala ordningsvakter och att befogen­heterna för dessa vidgas på lämpligt sätt.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)