Möjliggör kommunala läkare

Motion 2020/21:1180 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge kommunerna rätt att anställa läkare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige får allt fler äldre som lever ett gott liv och lever betydligt längre i hemmiljö. För att rigga en trygg omvårdnad bygger många kommuner upp äldreteam och grupper som på ett effektivt och nära sätt bedriver omvårdnad om våra äldre i samverkan med individen. Det är en utveckling jag välkomnar och gärna ser utvecklas ytterligare.

Det som nu saknas i kedjan av insatser är kontakten med läkare. Alltför sällan träffar den äldre en läkare i god tid för att arbeta förebyggande och därmed bromsa behovet av hjälp och stöd framöver. Med tryggheten det innebär att minska antalet vårdkontakter, skapa kontinuitet och erbjuda kompetens i hela kedjan ger vi bättre service till våra medborgare.

Ett modernt Sverige har medborgarnas behov i centrum och med äldreteam som omfattar hela kedjan bör Sveriges kommuner ges rätten att anställa läkare för att ge en samlad kompetens och kontinuitet i arbetet med våra äldre.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)