Möjlighet att skatta i två kommuner

Motion 2020/21:511 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras om att kunna beskattas på två adresser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förr så bodde vi oftast på samma ställen under hela vårt liv och vi var väldigt begrän­sade av dåliga kommunikationer. Men tiderna förändras och idag flyttar vi runt på ett helt annat sätt. Arbetsmarknaden gör också att vi veckopendlar mellan vår bostad och vår arbetsplats. Flertalet av oss har, på pappret, både ett permanent boende och ett fritidsboende. I verkligheten så tillbringar vi halva tiden i vårt ”permanentboende” och halva tiden i ”fritidsboendet”. Detta gör att vi nyttjar den kommunala servicen på båda boendeorterna, men vi betalar skatt endast en bostadsort.

Under det gångna året, med coronapandemin, har det blivit extra aktuellt då många har tillbringat merparten av sin tid i fritidsboendet. Önskan om isolering och möjlig­heten till distansarbete har gjort att många har valt att flytta ut till sitt fritidsboende och ha det som sin fasta punkt.

En översyn bör göras för att modernisera möjligheten att skatta i två olika kommu­ner. Då skulle lagen bli anpassad till dagens verklighet och inte som det såg ut i Sverige för många år sedan. Detta skulle också underlätta för de kommuner med många ”fritidsboende” som har höga kostnader för den kommunala servicen men låga skatte­intäkter.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)