Möjlighet att vara skriven på två ställen

Motion 2012/13:Sk296 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras om möjligheten att vara folkbokförd och beskattas på två adresser.

Motivering

Förr bodde vi oftast på samma ställen under hela vårt liv och vi var väldigt begränsade av dåliga kommunikationer. Men tiderna förändras och idag flyttar vi runt på ett helt annat sätt. Arbetsmarknaden gör också att vi veckopendlar mellan vår bostad och vår arbetsplats. Flertalet av oss har, på pappret, både permanent boende och ett fritidsboende. I verkligheten tillbringar vi halva tiden på vårt ”fritidsboende” och halva tiden i det ”permanenta” boendet. Detta gör att vi nyttjar den kommunala servicen på båda boendeorterna men vi betalar skatt i endast en bostadsort.

En översyn bör göras för att modernisera möjligheten att vara skriven och skatta i två olika kommuner. Då skulle lagen bli anpassad till dagens verklighet och inte som det såg ut i Sverige för många år sedan.

Stockholm den 4 oktober 2012

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)