Möjlighet till folkbokföring hos båda vårdnadshavarna

Motion 2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad ska ha möjlighet att vara skrivna hos båda vårdnadshavarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Flertalet av de föräldrar som idag separerar, och har gemensamma barn, har gemensam vårdnad. Barnen kan bara vara folkbokförda hos en förälder trots att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Om föräldrarna kan samarbeta på ett bra sätt och har en ”frisk” relation så är detta inget problem. Tyvärr så tillhör det vardagen vid en separation att föräldrarna har kom­munikationssvårigheter. Om den förälder där barnet är folkbokfört inte vill informera den andra föräldern om vissa uppgifter kommer den andra föräldern inte att få denna information.

Det kan vara allt ifrån BVC-kontroller, läkarbesök, förskoleplaceringar etc. För att kunna vara en närvarande och ansvarstagande förälder måste man vara säker på att få den information som gäller barnet.

För att komma ifrån detta bör ett system införas där det är möjligt för barnen, om föräldrarna så önskar, att vara skrivna på två ställen.

På så sätt får båda vårdnadshavarna den viktiga information som de behöver.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)