Momsfria solceller

Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda momsbefrielse på solceller för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Solcellsbidraget uppgår idag till 20 %, vilket motsvarar momsen på solcellerna. Det finns andra sätt att utforma regelverket för att få fler att göra denna investering. Ett tydligt sätt som bör utredas är att göra solcellerna momsfria för privatpersoner. Solcellsföretag säljer då panelerna utan moms till den enskilde och skulle sedan registrera det på samma sätt som idag sker med ROT-avdrag. Det skulle minska administrationen, vilket vore en vinst både för staten och den enskilde. Fördelen är dessutom att det skulle bli ett tryggare val för privatpersoner som då inte behöver kalkylera med att bidraget tar slut, vilket ofta varit fallet.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-23 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)