Motionen utgår

Motion 2016/17:3723

Motion till riksdagen
2016/17:3723

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2017-05-02 Utgången: 2017-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)