Motionen utgår

Motion 2020/21:3767

Motion till riksdagen
2020/21:3767

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

statustext: Motionen behandlas inte Inlämnad: 2020-11-18 Utgången: 2020-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)