Motionen utgår

Motion 2021/22:4729

Motion till riksdagen
2021/22:4729

Motionen utgår.

Motionen behandlas inte

Händelser

Inlämnad: 2022-05-05 Utgången: 2022-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)