Motioner i Andra kammaren, Nr Hl

Motion 1918:51 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima
Motioner i Andra kammaren, Nr Hl.

1

Nr 51.

Av herr VelinGrstrÖlll 111. 11. i anledning av Kungl. Ma j ds proposition,

nr 34, med förslag till lag om ändrad lydelse

i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på

landet den 21 mars 1362 m. in.

Den till riksdagen avlämnade propositionen om nya kommunallagar

inleder statsministern med några allmänna reflexioner, vari han klarlägger

regeringens program till författningsrevision. Han anför, att de revolutionära

världshändelserna nödvändiggöra en snabbare och grundligare

demokratisering av Sveriges statsliv än den, statsmakterna hittills velat

vara med om. Regeringens förslag till demokratisering av den kommunala

rösträtten vid urtiman liksom dess program för grundlagarnas revidering

vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.