Mottagande av asylsökande och flyktingar

Motion 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:Sf249

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Mottagande av asylsökande och flyktingar

v457

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Migrationsverket och asyltiden 4

4.1 Ökad kunskap i handläggningsprocessen 4

4.2 Rätten att arbeta under asyltiden 5

4.3 Introduktion från dag ett 6

5 Det kommunala flyktingmottagandet 6

5.1 Anställningsstöd för nyanlända 7

5.2 Sfi 7

5.3 Rätten till eget boende 7

5.4 Höjd dagersättning till asylsökande 9

5.5 Kommunernas ansvar för meningsfull integration av asylsökande 9

5.6 Asylsökande barns skolgång 9

5.7 Ensamkommande barn 10

6 Asylsökandes sjukvård 11

6.1 Apatiska barn 11

6.2 Rätt till vård på lika villkor 11

6.3 Rehabilitering för flyktingar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)