Motverka osunda kroppsideal

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S)

av Anna Wallén m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motverka osunda kroppsideal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Modebranschen tampas med en rad bekymmer. Miljö, hållbarhet och arbetsvillkor för att nämna några. Men också något som i generation efter generation inspirerar unga kvinnor och för det mesta till det negativa. Det är skönhetsideal inom modebranschen som pushar unga tjejer till extrema åtgärder för att accepteras på catwalken. Det finns modeller som självsvälter. Sunda modeller i storlek 38–40 anses vara size plus-modeller, trots att det är den vanligaste storleken i Sverige för kvinnor.

Den svenska modebranschen har tagit några steg på vägen och tagit fram en så kallad ethical charter i samverkan med modellagenturer, modeller, varumärken, reklamköpare, fotografer och stylister. Denna ethical charter handlar om att främja mångfald, inte boka för unga modeller, främja hälsosamma ideal osv. Men det är inget bindande. Att motverka dessa osunda kroppsideal är viktigt och de bör motverkas i alla sammanhang.

Även reklam med modeller som är för tunna bör motverkas, i alla sammanhang. Där krävs ett stort arbete där man måste få reklamföretagen med sig samt de som beställer reklamen.

Utvecklingen går för långsamt. Det är dags att motverka osunda kroppsideal i reklam i offentliga rum samt att förbjuda reklam i kollektivtrafiken som främjar osunda kroppsideal.

Anna Wallén (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Monica Green (S)

Paula Holmqvist (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)