Museum över Raoul Wallenbergs gärning

Motion 2021/22:1032 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa ett museum över Raoul Wallenbergs gärning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Raoul Wallenberg är en av världens mest kända svenskar och runt om i världen finns det minnesmärken om Raoul Wallenberg. I exempelvis kända Holocaustmuséet Yad Vashem i Jerusalem finns det en del som handlar om Raouls liv och gärning. Men i Sverige, Raouls hemland, finns inget.

Kunskapen om Raoul Wallenberg och hans gärning är ofta bristfällig, inte minst i den yngre generationen. Knappast någon annan person kan i lika hög grad som Raoul Wallenberg anses leva upp till begreppet hjälte. Det finns ett behov av att sprida kunskap om hans liv och insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen. I Sverige har vi olika platser som är uppkallade efter Raoul Wallenberg, som torg och andra platser, men det finns inget museum över Raoul Wallenberg.

Den platsen skulle kunna bli en naturlig plats för att berätta om en viktig, men förfärande del av 1900-talets historia. Det skulle bli en påminnelse om den yttersta konsekvensen av hat mot judar eller andra särskilt utpekade grupper. Inte minst skulle ett sådant museum visa på betydelsen av en enskild människas personliga mod och beslutsamhet och därigenom låta Raoul Wallenberg inspirera nya generationer till att välja det goda även när ondskan har övertaget. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)